Ποιοί Είμαστε

Οι εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και οποιασδήποτε άλλης φύσης ενεργειακή εφαρμογή πραγματοποιούνται από την εξειδικευμένη εταιρεία μας με πιστοποιημένο μόνιμο προσωπικό.
Η εμπειρία των μηχανικών, τεχνητών και συντηρητών της εταιρείας μας είναι πολυετής και ευρεία.

Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την μελέτη, κατασκευή, ασφαλή λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων διανομής και καύσης. Εγγύηση αποτελούν ΤΑ ΕΡΓΑ της εταιρείας μας.

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΕΡΓΑ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ